In de eerste helft van de 20e eeuw werkten wij -de beschaafde wereld- met ponskaarten, voor de vele jongere generaties is het überhaupt een mysterie wat dit nou precies is. Waarom? Dat zal ik je zo vertellen eerst even toelichten wat de ponskaart nou precies is.


Het systeem van ponskaarten was bedoeld om informatie machinaal te verwerken. Je kan dit systeem zien als de voorloper van de streepjescode. Naast het overdragen van informatie aan machines konden er ook instructies worden doorgegeven. Een mooi voorbeeld hiervan is toch wel het draai orgel of de muziekdoos. Door de kaart door de lezer heen te verplaatsen begint de muziek te spelen. Ponskaarten werden ook driftig gebruik om bijvoorbeeld werktijden bij te houden. Ook supermarkten maakten voor de introductie van de streepjescode gebruik van de ponskaart. Winkelaars moesten voor elk product een kaartje vanuit het schap pakken en weer inleveren bij de kassa. Zo werd uiteindelijk de prijs bepaald. Door de introductie van andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld usb-sticks en streepjescodes is de ponskaart bijna volledig in vergetelheid geraakt.


De streepjescode is een vorm van coding and marking die door Woodland en Silver is ontwikkeld. De code bestaat uit een aantal streepjes die door een computer worden gelezen als een reeks cijfers. Deze cijfers zijn vervolgens gekoppeld aan een bepaald aantal gegevens. Dit codeersysteem wordt op verschillende manieren toegepast. Zo worden in supermarkten prijzen bepaald aan de hand van streepjescodes. In parkeergarages bepaalt men de uitrijtijd aan de hand van een streepjescode en op Schiphol wordt de bagage door middel van een streepjescode naar het juiste vliegtuig gestuurd. Ook ziekenhuizen maken gebruik van een streepjescode waaronder patiëntgegevens worden opgeslagen en weer elders opgevraagd kunnen worden. Fabrieken maken gebruik van een streepjescode om onderdelen op de juiste plek te zetten. Er zijn verschillende soorten streepjescodes, die van de supermarkt is een voorbeeld van een lineaire streepjescode, een QR code is een voorbeeld van een tweedimensionale code.